Struts

Struts är världens största fågel och lägger också världens största ägg. Redan under rommartiden var strutsen efterfrågad för sitt kött och sedan 1800-talet har strutsfarmar varit en utbredd företeelse runt om i världen. Strutskött är något som det kan vara svårt att få tag på i den svenska dagligvaruhandeln, men det är väl värt besväret!

 

Underkategorier