Ren

 Det är belagt i skriftliga källor från 800-talet efter Kristus att det har bedrivits renskötsel i norra delarna av Skandinavien. Att bedriva renskötsel har många viktiga funktioner. Renen är en viktig producent av mat, men fungerar också som dragdjur samt att de håller landskapet öppet och bidrar till den norrländska floran och faunan.

 

 

Visar 11 produkter