Jaktsäsong

Jaktsäsongen i Sverige omfattar i huvudsak hösten och vintern, men med stora variationer i säsongens längd samt vilket vilt som omfattas av jakten och var i Sverige man ska jaga.

Älgjakten i södra och mellersta Sverige startar i början av oktober och pågår vanligtvis i ungefär två månader. I norra Sverige startar älgjakten i början av september och är uppdelad i två perioder, med ett uppehåll för brunst i september-oktober. På vissa ställen i Sverige är älgjakt endast tillåten under några få dagar.

Jakttiden för rådjur börjar i augusti och pågår fram till december eller januari beroende på var i Sverige man bedriver jakten.

Ungefär vart tredje år ses jakttiderna i Sverige över. Det är regeringen som fastställer jakttiderna men även jakträttsinnehavarna har rätt att begränsa den fastställda jakttiden för vissa typer av vilt.