Älg

Älg förekommer i alla svenska landskap förutom på Gotland. Jaktsäsongen för älg startat första måndagen i september i norra Sverige och andra måndagen i oktober i södra Sverige. Länsstyrelsen meddelar hur många älgar som får fällas inom ett visst område. Hur länge jaktsäsongen ska hålla på avgörs av länsstyrelsen i respektive län.

 

Visar 14 produkter