WildCaught

- Med omtanke om naturen

 

På WildCaught är vår vision att värna om både djur, natur och människor. Här hittar du viltkött som är svåra att få tag på i den svenska dagligvaruhandeln. 

 

Ren, älg, fisk och fågel tas tillvara med hänsyn till naturnära värden. Vägen mellan skogen, jägaren och dörren har aldrig varit kortare. Vårt viltkött ger dig en bit äkta svensk vildmark, direkt hem till dig!  

Beställ över 900 kr för Fri Hemleverans! 

 


 

 Enligt jaktlagen definieras vilt som vilda däggdjur och vilda fåglar. Vilt är djur som inte är någons egendom, detta inkluderar även djur som hålls i inhägnad om de normalt sett hör till viltfaunan. Behöver du tips på hur du tillagar ditt viltkött? Klicka Här!

 

Högvilt/Storvilt: Vad som kategoriseras som högvilt eller storvilt har varierat under årens lopp. I dess ursprungliga bemärkelse räknades högvilt till det vilt som bara fick jagas av kungen och de högre stånden, så som älg, kronvilt och rådjur. Idag räknas även dovhjort till högvilt, medan rådjur och svan har fått utgå. Exakt var gränsen går mellan vad som räknas som högvilt och inte är inte helt klarlagt. 

Lågvilt/Småvilt: Hit räknas allt som inte är högvilt, företrädelsevis mindre djur som hare och kanin. 

Exotiskt Vilt: Hit räknas exempelvis antilop, bison, björn, grodor, krokodil, känguru och sebra.

 

När ett djur har fällts ska inkromet tas ut så snart som möjligt, därför tas det ut av jägaren på plats i skogen för att inte köttet ska förfaras. Viltkött har en mer eller mindre utpräglad "vild" smak men hur mycket kan variera stort mellan olika typer av vilt. Rådjur har exempelvis en mindre utpräglad viltsmak än älg. 

Viltkött är hälsosam mat. Det är generellt magrare än kött från tamboskap och fritt från antibiotika. Djuren som skjuts är nästan alltid friska eftersom sjuka djur brukar försvinna snabbt genom naturlig selektion. Allt viltkött som saluförs i handeln måste veterinärbesiktigas. 

(Källa: http://www.kunskapskokboken.se/)